Fenákel Judit
(Budapest, 1936. június 25. – 2022. január 13.)

A január 13-án elhunyt Fenákel Judit magyar író, újságíró műveit ajánljuk ma Olvasóinknak a felnőtt részleg kínálatából.

Patchwork – Fenákel Judit novellái, Gergely Ágnes versei
A két kitűnő és népszerű írónő egyben első unokatestvérek is. Nem először játszanak négykezest a magyar nyelv zongoráján. Közös emlékeik és tapasztalataik forrása: Endrőd (és hangsúlyosan nem Gyomaendrőd), ahol gyermekkorukat töltötték, s amelynek univerzális teljességét könyörtelenül elpusztította a történelem. Próza és vers egymást stereo hangzássá erősítve most újra fölzengik az Atlantisz-világért érzett, az énjükbe örökre beleszervült fájdalmat.

K-vonal
Fenákel Judit új kötete kíméletlen szembenézés a múlttal és a jelennel, és baljós kép a jövőről. Korábbi és új írásai mégis egy történetet alkotnak, az elmúlt évtizedek szomorú krónikáját. Az írónő a hatvanas években tűnt fel novelláival és regényeivel, mígnem K-vonal című, a kommunizmus fülledt levegőjét bemutató írása miatt, el kellett hagynia kedves városát, Szegedet. Budapestre költözött, ahol a Nők Lapja munkatársa lett, ismert íróként és publicistaként műveit tízezrek olvasták. A most megjelent K-vonal: összegzés. A deportálás, a kitelepítés, az álságos konszolidáció és a rendszerváltás körüli eufóriát felváltó csalódás, ez Fenákel útja. Ahogy fogalmaz: Egész életemben diktatúrából diktatúrába hányódtam. És hányódtak a kisemberek, a döntésképtelenek, a történelem játékszerévé törpült vagy züllött többiek is. Mi mindannyian

Grófnő a répaföldön
Hogy miként kerülnek egy vidéki nagyváros diákjai 1952 aszályos nyarán a jánoskúti állami gazdaság répaföldjére, azt még könnyű magmagyarázni: embertelen körülmények között a tervteljesítést volnának hivatottak segíteni, noha kapához nem szokott kezük munkája nyomán több a kár, mint a haszon. De a grófnő…? Nem, nem kitelepített osztályellenség! A főhős diáklány fantáziájában jelenik meg a látóhatár szélén egy gyönyörű hintóban. Ettől kezdve Marica naponta mesél társainak, hogy elviselhető legyen durva, nyers valóságuk, s a képzelet hátán naivan repüljenek kamaszvágyaik.

Comments are closed.