Könyvtárunk története

Intézményünket 1950-ben alapították Fodor Antalné vezetésével. Alap- és kiegészítõ tevékenységei révén ma már városunk egyik kulturális központja. Könyvtárunk feladatainak bővülése következtében 1978-ban az általa addig részben használt épület egészét birtokba vehettük. 1990-ben zeneszobai feladatok ellátására kis alapterületű épülettel bővült. 2000-ben, a millennium évében az addigi épülethez 150 m2-es új szárnyat építtettünk.

A Városi Könyvtár ma mintegy 500 m2-en fogadhatja látogatóit.

A névadóról

 

1721. április 21-én Zsámbékon, a Zichyek várkastélyában az akkor újonnan érkezett budaörsi német telepesek elöljárói Budaörs földesúrnőjével, gr. Zichy Péterné gr. Bercsényi Zsuzsannával 15 pontból álló szerzõdést kötöttek, mely szerződés alapjaiban határozta meg a telepesek elkövetkezõ életét.

Bercsényi Zsuzsanna 1708-ban kötött házasságot gr. Zichy Péterrel, Budaörs akkori földesurával. A település életében a grófnõ akkor jutott jelentõs szerephez, amikor férje, az adósságot adósságra halmozó Zichy Péter által zálogba vetett Budaörsöt 1719-ben a maga nevére váltotta vissza, s ily módon a helységnek 1745-ben bekövetkezett haláláig földesúrnője maradt.

Emléke előtt tisztelegve viseli nevét 1997 óta a Városi Könyvtár.