Felelős kiadó: Temesiné Haag Beatrix könyvtárigazgató
Felelős szerkesztő: Szalkainé Sarkadi Flóra  informatikus könyvtáros
Honlap-üzemeltetés: Tycmo Kft