GRÓF BERCSÉNYI ZSUZSANNA VÁROSI KÖNYVTÁR BUDAÖRS

"Minden itt látható könyvnek lelke van. Mindegyikben benne rejtőzik annak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmodtak róla. ..."
(Carlos Ruiz Zafón )

75 éve halt meg Szerb Antal


Élt egyszer egy csodálatos író, világraszóló tudós, irodalomtörténész, akinek "Magyar irodalomtörténet" illetve "A világirodalom története" c. hatalmas munkáin generációk nevelkedtek fel, tanulták meg értve szeretni kultúránknak, hagyományainknak magasztos hordozóját: az irodalmat.

És ugyanennek a mesternek a tollából származik filozófiai mélységű gondolatainak szépirodalmi ihletettségű tolmácsolása, a Pendragon legenda; avagy a misztikába hajló, önéletrajzi elemekből is építkező kulcsregény, az Utas és holdvilág.

És ismét ugyanennek az alkotónak születtek elbűvölően szép versei, amelyeket méltatlanul elfeledtünk, jóllehet a Nyugat megírásuk után azonnal felfigyelt rájuk, és közölte is őket; és elfelejtettük már azt is, hogy ez a nagyszerű tudós doktori értekezését Kölcsey Ferencről írta.

Ez a szeleburdi piarista gimnazista, Sík Sándor tanítványa, az ökörködésre, barátaival együtt röhögésre mindig kész vidám zseni — ő volt Szerb Antal.

Amikor Magyarországon a zsidóüldözés ezt indokolttá tette, barátai amerikai útlevelet szereztek a számára; több egyetem a tanszékvezető egyetemi tanári kinevezés biztos ígéretével csábította — ő így válaszolt: Mit is mondhatnék én amerikai diákoknak Vörösmarty Mihályról? És itthon maradt. Itthon maradt, és itthon berendelték munkaszolgálatra, minek során Balfon a már akkorra nagyon legyengült tudós írót 1945. január 27-én a tábor őrei agyonverték. 43 éves volt.

Szent vértanúnk lett, aki életét adta a magyar irodalomért. Emelje föl lelkünket a róla szóló megemlékezés!

(írta Csabay Károly könyvtárigazgató)