GRÓF BERCSÉNYI ZSUZSANNA VÁROSI KÖNYVTÁR BUDAÖRS

Felh.név:
Jelszó:
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Cikkek

Cikkek és tanulmányok egyéb (nem budaörsi) szerzőktől

ÓKOR

Budaörs (budai járás...) - In: Pest megye régészeti topográfiája / szerk. Torma István . — Budapest : Akad. K., 1986-ISBN 963-05-5060-1 [1.], A budai és szentendrei járás : XIII/1. / írta Dinnyés István [et al.] (Magyarország régészeti topográfiája, ISSN 0076-2504 ; 7.) p. 62-67. ISBN 963-05-3467-3


Letöltés

Halitzky, Antonius - Miller, Jacobus Ferrdinandus Sexagena inscriptionum quae ex monumentis Romanorum in horto Musei Nationalia Hungarici Acta Mus. Nat. 1818. Közölve a Budaörsre vonatkozó részletek / ford. Bucsi Lajos


Letöltés

Kelták és rómaiak Budaörsön. - 2003. november 14. - In: http://www.mult-kor.hu


Letöltés

Ottományi Katalin Római telep és temeto Budaörsön .- In: Régészet. - p. 58-64.


Letöltés

Kaba Melinda III. századi éremlelet Budaörsrol. - In: Numizmatikai Közlöny 82-82. sz., 1984. - p. 7-17.


Letöltés

Vásárhelyi Géza Két régi emlékmaradványról Buda vidékén. - In: Archeológiai Értesíto 3. füzet, 1900. - p. 256-257.


Letöltés

Budapest Régiségei 1973. p. 258., 259., 271.


Letöltés

KÖZÉPKOR

Budaörs mai közigazgatási határain belül a középkorban létezett négy falu (Örs, Csik, Horhi és Bobald) korai történetére vonatkozó jelentodebb irodalom található még L. Gál Éva: Az Óbudai uradalom a Zichyek földeszrasága alatt 1659-1766. (Akad. Kiadó Bp. 1988.), Budapest története II. kötet második rész. A honfoglalástól 1686-ig (Bp. 2001.) címu kötetben, valamint a Budaörsi Elektronikus Könyvtár e korra vonatkozó közölt anyagaiban.

Györfy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. - Bp. : Akad. K., 1963- ISBN 963 05 3532 7 4., Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. - 1998. ISBN 963 05 7504 3 p. 688., 629., 570-571.


Letöltés

Tari Edit Pest megye középkori templomai. - Szentendre : Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. ISBN 963 7215 80 8 p. 20-21.


Letöltés

H. Gyürki Katalin A XI. ker. Kamaraerdő... - In: Bp. Rég., 1959. - p. 265.


Letöltés

Irásné Melis Katalin Honfoglalás kori leletek Budaörs-Tűzkőhegyről. - In: Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve, 1984. - p. 95-106.


Letöltés

Jankovich Miklós Buda-környék plébániáinak középkori kialakulása és a királyi kápolnák. In: Budapest régiségei: A BTM évkönyve. XIX. Bp. : Akad. K., 1959. p. 57-95.


Letöltés

Zolnay László Középkori falu nyomai a Várhegyen. - In: Élet és Tudomány, 1976. I. 30. - p. 198-200.


Letöltés

Bónis György A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. -In: Levéltári Közlemények I. - p: 103-113


Letöltés

1. | 2. | 3. | Következő